ေတော်လှန်ရေးဆုတောင်း တောင်းပေးပါဦးနော်

ေတော်လှန်ရေးဆုတောင်း
တောင်းပေးပါဦးနော်

မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီများကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်၊တော်လှန်၊တိုက်ခိုက်၊မောင်းထုတ်နေသော ပြည်သူများအားလုံး ဘေးဆိုးရန်ဆိုးများကင်းဝေး၍ စစ်ကောင်စီ၏ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ရိုက်နှက်ခံရခြင်း၊ပစ်သတ်ခံရခြင်းများ ကင်းဝေးကာ လိုရာပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံး ရောက်ကြပါစေ။

ကျမ၏ နေ့စဉ်ပြုသမျှသော ဒါနကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်တို့၏ အကျိုးတရားများကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်အဖွဲ့နှင့်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့များ ကိုနည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့်ဆန့်ကျင့်တော်လှန်လျက်ရှိကြကုန်သော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးက PDF များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်သော CDM ဝန်ထမ်းများ၊CDM ပြည်သူပြည်သားများ၊NUG အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ၊ CRPHများ၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် စစ်ကောင်စီ၏ မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံနေရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးနှင့်
လက်ရှိစစ်ကောင်စီနှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်လျက်ရှိသော
လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးသည် ဘေးဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးများမှ
လွတ်ကင်း၍ ကျန်းမာလျက်လိုရာပန်းတိုင်ကို ရောက်ကြပါစေ။

စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDF၊SNA များ၊ CDF ဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ CDF, PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ကချင်ပြည်နယ်တွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDF များနဲ့ KIAများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ၊

ကယားပြည်နယ်အတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများ၊KAဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

မကွေးတိုင်းအတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း၌ ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိသားစုအပါအဝင်၊ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုဝင်များ၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏မိတ်ဆွေများ၏ မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

မန္တလေးတိုင်းအတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ပြည်တော်အတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

တနင်္သာရီတိုင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏မိတ်ဆွေများ၏ မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆကပဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

မွန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ရှမ်းပြည်နယ်တွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများ၊TNLA ၊SSS-G၊MMDAAများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ကရင်ပြည်နယ်တွင်း၌ရှိကြကုန်သော ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွPDFများနဲ့KNLAများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ရခိုင်ပြည်နယ်က ၃၁ဘုံသားများ၊နတ်ဒေဝအပေါင်းတို့နှင့်တကွ တပည့်တော်၏ မိတ်ဆွေများ၏မိသားစုများအပါအဝင်၊ဆွေတော်မျိုးတော်များ၊သိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်များနှင့်တကွ PDFများဘေးကင်းကျန်းမာ၍လိုရာပန်းတိုင်ရောက်ကြပါစေ။

ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီ၏လက်ချက်ကြောင့် ကျဆုံးသွားရရှာသော သူရဲကောင်းများအားလုံးသည်ီကောင်းရာဘုံဘဝသို့ရောက်ပါစေ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါသည်။
မေတ္တာဖြင့်

May Thingyan Hein-Myitmakha
#အရေးတော်ပုံအောင်ပြီ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*